Tin Tổng Hợp


THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HK2 NĂM HỌC 2021-2022 VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ THAY THẾ TƯƠNG ĐƯƠNG

Ngày đăng: 11/12/2021 10:32:11 AM | Xem: 91

THÔNG BÁO KHẨN

Ngày đăng: 2/1/2021 3:33:36 AM | Xem: 366

RÀ SOÁT Học bổng HK1

Ngày đăng: 9/17/2020 7:37:26 AM | Xem: 268

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MỞ LỚP HỌC LẠI HỌC KỲ 1 2020-2021

Ngày đăng: 9/3/2020 7:19:19 PM | Xem: 271

THÔNG BÁO PHÚC KHẢO HK2 NĂM HỌC 2019-2020.

Ngày đăng: 8/27/2020 2:27:07 PM | Xem: 259

TB KẾT QUẢ TẠM XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 8 NĂM 2020

Ngày đăng: 8/27/2020 1:57:21 PM | Xem: 454

RÀ SOÁT DSSV ĐKMH BỔ SUNG HK1 NH 2020-2021

Ngày đăng: 8/7/2020 3:06:33 PM | Xem: 300

ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH WINTER CAMP 2020 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TĨNH NGHI, ĐÀI LOAN.

Ngày đăng: 4/16/2020 7:52:05 PM | Xem: 410

THÔNG BÁO SINH VIÊN NGHỈ HỌC TỪ NGÀY 17/3/2020

Ngày đăng: 3/17/2020 7:47:21 AM | Xem: 489

Chương trình học bổng năm 2019 cho giáo viên tiếng Anh/cán bộ quản lý phụ trách giảng dạy ngôn ngữ

Ngày đăng: 12/20/2018 9:18:25 AM | Xem: 986

Thông báo tuyển sinh đi học đại học tại Nhật Bản năm 2019 - 2020 (Mitsubishi)

Ngày đăng: 12/20/2018 9:16:27 AM | Xem: 932

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực bằng hình thức viện trợ không hoàn lại trong nhiều lĩnh vực cho các nước phát triển của Bộ Thương mại và Ủy ban Quỹ lưu học sinh Trung Quốc

Ngày đăng: 11/11/2018 1:52:21 PM | Xem: 641

Thông báo tuyển sinh đi học tiến sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2019-2021

Ngày đăng: 11/11/2018 1:43:34 PM | Xem: 478

Nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016

Ngày đăng: 1/28/2016 3:23:27 AM | Xem: 553

Sôi nổi chương trình “ Hội trại truyền thống lần II ” của Khoa Ngôn Ngữ Trung Quốc trường Đại Học Thủ Dầu Một (26 - 27/12/2015)

Ngày đăng: 1/19/2016 2:05:58 PM | Xem: 607

Học lại hoặc học cải thiện Học kì I, năm học 2015 - 2016

Ngày đăng: 10/9/2015 7:39:14 AM | Xem: 618

Khai giảng năm học 2015 - 2016

Ngày đăng: 9/10/2015 9:15:20 AM | Xem: 612

DANH SÁCH SINH VIÊN TRONG DIỆN XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH

Ngày đăng: 9/9/2015 9:38:40 PM | Xem: 666

Du lịch hè 2015

Ngày đăng: 8/13/2015 11:08:30 AM | Xem: 586

Đêm hội truyền thống kỷ niệm 6 năm ngày thành lập trường Đại học Thủ Dầu Một (24/06/2009-24/06/2015)

Ngày đăng: 7/6/2015 1:55:36 PM | Xem: 981