Chuẩn Đầu Ra

Ngày đăng: 10/8/2018 9:31:50 AM | Xem: 5947

Quy định Chuẩn đầu ra theo quy chế Đào tạo (Link)
Công văn V.v hướng dẫn thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ (Link)