Chương trình đào tạo nguồn nhân lực bằng hình thức viện trợ không hoàn lại trong nhiều lĩnh vực cho các nước phát triển của Bộ Thương mại và Ủy ban Quỹ lưu học sinh Trung Quốc

Ngày đăng: 11/11/2018 1:52:21 CH | Xem: 655

 

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực bằng hình thức viện trợ không hoàn lại trong nhiều lĩnh vực cho các nước phát triển của Bộ Thương mại và Ủy ban Quỹ lưu học sinh Trung Quốc
 

Phòng Tham tán Kinh tế và Thương mại Đại sứ quán nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam thông báo Chương trình đào tạo nguồn nhân lực bằng hình thức viện trợ không hoàn lại trong nhiều lĩnh vực cho các nước phát triển của Bộ Thương mại và Ủy ban Quỹ lưu học sinh Trung Quốc

1. Chương trình học bổng

Theo kế hoạch đào tạo viện trợ nguồn nhân lực năm 2018, Bộ Thương mại Trung Quốc sẽ triển khai 38 dự án phổ thông tại 32 trường đại học Trung Quốc (phụ kiện 1 đính kèm) và 1 dự án của Ủy ban Quỹ lưu học sinh tại 26 trường đại học Trung Quốc (phụ kiện 2 đính kèm).

2. Thời gian đào tạo

Chương trình thạc sĩ và tiến sĩ: từ 01 đến 03 năm

3. Chế độ học bổng

Cấp học bổng chính phủ, cấp bằng thạc sĩ và tiến sĩ. Các chi phí (học phí, phí sinh hoạt, phí thuê nhà...) sẽ do phía Trung Quốc đài thọ.

4. Cách thức nộp hồ sơ

4. Thời hạn đăng ký

  • Thời hạn đăng ký trên mạng của dự án Ủy ban Quỹ lưu học sinh và thời hạn nộp hồ sơ tại Đại sứ quán Trung Quốc là trước ngày 30 tháng 4 năm 2018.
  • Đối với dự án tiến sĩ và thạc sĩ tại Trường Đại học Bắc Kinh là trước ngày 30 tháng 5 năm 2018.
  • Đối với 36 dự án phổ thông là trước ngày 29 tháng 6 năm 2018.

Thông tin chi tiết về các phụ kiện xin vui lòng tham khảo file đính kèm.
Phụ kiện 1: Dự án của Ủy ban Quỹ lưu học sinh.
Phụ kiện 2: Dự án phổ thông
Phụ kiện 3: Mã đăng ký của các trường đại học
Nguồn: https://vied.vn/vi/tin-tuc/hoc-bong/983-chuong-trinh-dao-tao-nguon-nhan-luc-bang-hinh-thuc-vien-tro-khong-hoan-lai-trong-nhieu-linh-vuc-cho-cac-nuoc-phat-trien-cua-bo-thuong-mai-va-uy-ban-quy-luu-hoc-sinh-trung-quoc.html