THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC BỔ SUNG

Ngày đăng: 22/07/2022 2:33:33 CH | Xem: 208
Thông báo về việc đăng ký học phần bổ sung Học kỳ 1 năm học 2022-2023, sinh viên thực hiện đăng ký môn học online tại https://dkmh.tdmu.edu.vn
  • Tất cả sinh viên thực hiện kiểm tra thời khóa biểu đã đăng ký online. Thời gian kiểm tra từ 07g00, ngày 23/7/2022 đến hết ngày 25/7/2022. 
  • Những sinh viên đăng ký bổ sung môn học, thực hiện đăng ký ONLINE từ 07g00, ngày 26/7/2022 đến 23g00, ngày 31/7/2022. (Bao gồm cả những sinh viên đã nộp đơn đăng ký giấy tại văn phòng khoa)
  • Nếu hết thời gian đăng ký mà sinh viên vẫn chưa thực hiện được mới thực hiện đăng ký tại khoa từ ngày 01/8/2022 đến 07/8/2022
  • Sinh viên xem hướng dẫn chi tiết tại văn bản