THÔNG BÁO KHẨN

Ngày đăng: 2/1/2021 3:33:36 AM | Xem: 367
 
Theo yêu cầu từ lãnh đạo trường và tình hình dịch bệnh phức tạp. Văn phòng khoa sẽ không mở cửa làm việc từ ngày 01/02/2021.
- Sinh viên không đến trường trong thời gian từ 01/02/2021 cho đến khi có thông báo mới.
- Mọi thắc mắc liên hệ Cố vấn học tập hoặc email khoa, chương trình.