CTĐT NNTQ

Ngày đăng: 11/25/2020 10:59:22 AM | Xem: 617
CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO 1: BIÊN - PHIÊN DỊCH
 
1. Kiến thức:
Sinh viên đạt được khối kiến thức khoa học xã hội nhân văn và khoa học tự nhiên cần thiết.
Sử dụng thành thạo các kỹ năng tiếng Trung Quốc nghe, nói, đọc, viết (tương đương HSK cấp 5).
Đạt được các kiến thức về lý thuyết ngôn ngữ (ngữ âm, văn tự, từ vựng, ngữ pháp tiếng Trung) và văn hóa Trung Quốc (lịch sử, địa lý, văn hóa, văn học).
Đạt được các kiến thức về chuyên ngành Biên phiên dịch (Lý thuyết dịch, Dịch nói, Dịch viết...).
Đạt chuẩn ngoại ngữ hai tương đương B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng, các phần mềm để giải quyết các vấn đề thông dụng.
2. Kỹ năng:
Có những kỹ năng về nghiệp vụ để phục vụ hiệu quả trong lĩnh vực biên phiên dịch.
Có kỹ năng cơ bản về phương pháp học tập và nghiên cứu ở bậc đại học, có năng lực phát hiện và xử lý vấn đề, có ý thức tự học, làm việc độc lập.
3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành Biên phiên dịch có thể làm việc tại:
Các cơ quan văn hóa, ngoại giao, du lịch, văn phòng đại diện, các công ty liên doanh với nước ngoài (Trung Quốc, Đài Loan, Hongkong, Macao, Singapore, Malaysia...)
Các trường học, trung tâm ngoại ngữ, viện khoa học và trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ học.
Ngoài ra, sinh viên có khả năng tiếp tục học lên cao (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ở trong hoặc ngoài nước.

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO 2: TIẾNG TRUNG THƯƠNG MẠI
 
1. Kiến thức:
Sinh viên đạt được khối kiến thức khoa học xã hội nhân văn và khoa học tự nhiên cần thiết.
Sử dụng thành thạo các kỹ năng tiếng Trung Quốc nghe, nói, đọc, viết (tương đương HSK cấp 5).
Đạt được các kiến thức về lý thuyết ngôn ngữ (ngữ âm, văn tự, từ vựng, ngữ pháp tiếng Trung) và văn hóa Trung Quốc (lịch sử, địa lý, văn hóa, văn học).
Đạt được các kiến thức chuyên ngành về thương mại (Giao tiếp thương mại, Viết thương mại, Văn hóa kinh doanh,...).
Đạt chuẩn ngoại ngữ hai tương đương B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng, các phần mềm để giải quyết các vấn đề thông dụng.
2. Kỹ năng:
Có những kỹ năng về nghiệp vụ để phục vụ hiệu quả trong lĩnh vực thương mại.
Có kỹ năng cơ bản về phương pháp học tập và nghiên cứu ở bậc đại học, có năng lực phát hiện và xử lý vấn đề, có ý thức tự học, làm việc độc lập.
3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành Tiếng Trung thương mại có thể làm việc tại:
Các công ty, văn phòng đại diện, công ty liên doanh với nước ngoài như: Trung Quốc, Đài Loan, Hongkong, Macao, Singapore, Malaysia...
Các trường học, trung tâm ngoại ngữ.
Ngoài ra, sinh viên có khả năng tiếp tục học lên cao (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ở trong hoặc ngoài nước.