Tổng Quan

Ngày đăng: 10/8/2018 9:24:21 AM | Xem: 11330
          Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐHTDM có tiền thân là KNN thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương được thành lập từ những năm 1976. Khoa có bề dày lịch sử và kinh nghiệm cũng như những thành công trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, trở thành một trong những trung tâm đào tạo và NCKH thuộc trường ĐHTDM các chuyên ngành Ngoại ngữ, bao gồm NNA và Ngôn ngữ Trung Quốc.
            + Sứ mạng: Trong quá trình tồn tại và phát triển, Khoa xác định sứ mệnh của mình: (1) Đào tạo và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có trình độ đại học và trên đại học các chuyên ngành Ngoại ngữ, có năng lực giao tiếp hiệu quả trong môi trường làm việc liên văn hóa, môi trường quốc tế; có tư duy ứng dụng, năng động, sáng tạo, ứng xử văn minh, thân thiện, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ và vùng trọng điểm kinh tế phía Nam; (2) Thực hiện nghiên cứu cơ bản và ứng dụng nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, từng bước trở thành trung tâm tư vấn nghiên cứu ngoại ngữ trong khu vực góp phần phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, nhất là tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ - vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; (3) Truyền bá tri thức, nghiên cứu, xây dựng môi trường đào tạo và nghiên cứu gắn liền với thực tiễn, nuôi dưỡng niềm dam mê, tinh thần đổi mới, sáng tạo và có trách nhiệm với cộng đồng.
            + Tầm nhìn: Trở thành một đơn vị NCKH và phục vụ cộng đồng liên quan đến lĩnh vực ngoại ngữ của Trường ĐHTDM; có uy tín về đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và hợp tác quốc tế về lĩnh vực ngoại ngữ; đạt chuẩn quốc gia, AUN và quốc tế về các CTĐT: Ngôn Ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc. Phấn đấu đến năm 2025 trở thành Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Thủ Dầu Một.
            + Triết lý giáo dục: Cũng như các Khoa chuyên môn khác, KNN thực hiện triết ý giáo dục chung của Trường: Học tập trải nghiệm - Nghiên cứu khoa học ứng dụng - Phục vụ cộng đồng.
            + Giá trị cốt lõi: Khát vọng - Sáng tạo - Trách nhiệm
Cơ cấu tổ chức bộ máy hiện tại của Khoa gồm 03 Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung và Ngôn ngữ Hàn.
Đội ngũ gv của Khoa và các chương trình đều đạt chuẩn về chuyên môn và nghiệp vụ, được đào tạo trong và ngoài nước, có tác phong, đạo đức phù hợp, nhiệt tình, tâm huyết và luôn sáng tạo không ngừng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Cụ thể gồm:
Chương trình Giáo sư, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thạc sĩ
Ngôn ngữ Anh 0 4 29
Ngôn ngữ Trung 0 3 10
Ngôn ngữ Hàn 0 1 5
            Các chương trình đào tạo của Khoa được sử dụng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị chung của Nhà trường, không ngừng được rà soát và cải tiến chất lượng, cùng với điều kiện thực tập là các doanh nghiệp FDI, nhà sử dụng lao động và các trường học, trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh trong khu vực.
            Để đảm bảo chất lượng, việc xác định quy mô và chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo được thực hiện dựa trên các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nguồn lực đảm bảo chất lượng hiện có của Trường và các chương trình (về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ, nguồn lực khoa học công nghệ, v.v.); nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu giao lưu, hội nhập quốc tế của địa phương, miền Đông Nam bộ và cả nước.
            Từ khi Khoa hình thành cho đến nay, các CTĐT đã kế thừa nền tảng, nội dung cơ bản và không ngừng được linh hoạt điều chỉnh, cập nhật với những môn học mới, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá tiên tiến nhằm giúp người học tích lũy và nâng cao tri thức, phát triển năng lực tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm. Tuỳ theo chuyên ngành đào tạo, Khoa thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế như những chương trình học bổng ngắn hạn ở Đài Loan, Trung Quốc, tổ chức cho SV tham gia học tập trãi nghiệm ở các nươc Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia, v.v. nhằm nâng cao tính cọ sát và thực tế của chương trình đào tạo.
Trong những năm qua, hoạt động đào tạo và nghiên cứu của các chương trình thuộc Khoa không ngừng phát huy hiệu quả. Trong giai đoạn từ 2016 đến năm 2021, giảng viên của các chương trình đã thực hiện 12 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường; 143 bài viết đăng các tạp chí và kỷ yếu hội thảo trong nước và quốc tế; 127 bài viết đăng kỷ yếu hội thảo cấp Trường; biên soạn hoặc tham gia biên soạn  23 giáo trình, tài liệu học tập. Giảng viên của các CTĐT cũng tích cực tham gia hướng dẫn học viên, sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, v.v.. (trong đó, có 261 đề tài NCKH của sinh viên, học viên được nghiệp thu và đạt giải cấp Trường). Tính đến thời điểm hiện tại, có 01 chương trình được công nhận đạt chuẩn MOET (CTĐT đại học Ngôn ngữ Anh - 2020); 01 hoàn tất đánh giá ngoài và hiện đang được xem xét, công nhận (CTĐT Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh - 2021). Chương trình NNA có đào tạo bậc thạc sĩ đến nay đã được 08 khóa cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực Ngôn ngữ Anh cho tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ và cho cả nước.
                                                                                         BCN KHOA NGOẠI NGỮ