Thông báo về việc kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp (đợt tháng 6/2022) và nhận giấy chứng nhận TN tạm thời

Ngày đăng: 23/06/2022 2:11:18 CH | Xem: 27
- Tổ Văn bằng chứng chỉ gửi Thông báo về việc kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đợt tháng 6/2022):
+ Thông báo vui lòng xem tại đây: https://tdmu.edu.vn/van-bang-chung-chi/thong-bao-1
+ Các Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp xem tại đây: https://tdmu.edu.vn/van-bang-chung-chi/cong-nhan-tot-nghiep