Tin Tuyển Sinh


Thông báo tuyển sinh

Ngày đăng: 13/03/2016 6:15:20 CH | Xem: 906

TUYỂN SINH THẠC SỸ NĂM 2016

Ngày đăng: 04/03/2016 10:52:51 CH | Xem: 883

TUYỂN SINH HỆ THƯỜNG XUYÊN NĂM 2016

Ngày đăng: 04/03/2016 10:50:22 CH | Xem: 768

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG I VÀ ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015

Ngày đăng: 23/08/2015 12:17:53 CH | Xem: 817

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015

Ngày đăng: 30/07/2015 7:05:38 CH | Xem: 828

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1

Ngày đăng: 30/07/2015 6:37:48 CH | Xem: 857

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015 (mã trường TDM)- Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngày đăng: 18/06/2015 6:03:14 CH | Xem: 1614