Tin Tuyển Sinh


Thông báo tuyển sinh

Ngày đăng: 3/13/2016 6:15:20 PM | Xem: 1136

TUYỂN SINH THẠC SỸ NĂM 2016

Ngày đăng: 3/4/2016 10:52:51 PM | Xem: 1072

TUYỂN SINH HỆ THƯỜNG XUYÊN NĂM 2016

Ngày đăng: 3/4/2016 10:50:22 PM | Xem: 943

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG I VÀ ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015

Ngày đăng: 8/23/2015 12:17:53 PM | Xem: 995

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015

Ngày đăng: 7/30/2015 7:05:38 PM | Xem: 1033

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1

Ngày đăng: 7/30/2015 6:37:48 PM | Xem: 1056

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015 (mã trường TDM)- Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngày đăng: 6/18/2015 6:03:14 PM | Xem: 1912