THÔNG BÁO CHỌN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN ĐẦU VÀO BỔ SUNG

Ngày đăng: 13/06/2022 10:49:44 SA | Xem: 52
[TTNN] - THÔNG BÁO CHỌN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN ĐẦU VÀO BỔ SUNG
Nhằm phục vụ cho công tác tổ chức kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào (lần 2) Năm học 2021 - 2022, Trung tâm Ngoại ngữ Thông báo về việc chọn ngoại ngữ không chuyên đầu vào bổ sung, cụ thể như sau:
- Cách thức đăng ký: XEM TẠI ĐÂY
- Thời gian đăng ký chọn ngoại ngữ đầu vào: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/06/2022
- Lưu ý: Sinh viên thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Trường Đại học Thủ Dầu Một (Trung tâm Ngoại ngữ và Khoa Ngoại ngữ là 02 đơn vị khác nhau)