Khai giảng năm học 2015 - 2016

Ngày đăng: 10/09/2015 9:15:20 SA | Xem: 635
Ngày diễn ra: 22/09/2015
Thời gian: 6:00 am - 11:00 am
Địa điểm: Hội trường 1
Nội dung: 
  - 6:00: Viếng Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh
  - 9:00: Nghi lễ khai giảng năm học 
* Thành phần:
   - Lãnh đạo các khoa, phòng, ban
   - Toàn thể sinh viên năm I
   - Lớp trưởng, bí thư các lớp