THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN ĐKMH HK3 NĂM HỌC 2021-2022

Ngày đăng: 06/04/2022 4:02:24 CH | Xem: 106
🎯🎯🎯 THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC, HK III NĂM HỌC 2021-2022 Khoa Ngoại Ngữ thông báo đến sinh viên các khóa theo dõi thời gian đăng ký môn học học kỳ III, năm học 2021 - 2022 mới như sau:
XEM THÔNG BÁO

Lưu ý:
- Sinh viên khóa D17 trở về trước đăng ký cùng khoảng thời gian với khóa D18
- Các sinh viên đã đăng ký được trước đó vẫn vào trang cá nhân kiểm tra lại các môn đã đăng ký.
- Các sinh viên đã đăng ký môn học thành công vui lòng chụp màn hình thời khóa biểu (có hiển thị họ tên và MSSV)
- Sinh viên đã đăng ký thành công vui lòng kiểm tra thường xuyên thời khóa biểu đã đăng ký, sỉ số các lớp đã đăng ký trong suốt thời gian đăng ký môn học để có thay đổi (nếu có) kịp thời.
- Các vấn đề liên quan đến đăng ký môn học sinh viên vui lòng liên hệ Thư ký chương trình tại văn phòng khoa hoặc gửi về mail chương trình (Nêu rõ thông tin sinh viên và vấn đề gặp phải kèm theo ảnh chụp màn hình)
+ Chương trình Ngôn Ngữ Anh: nna@tdmu.edu.vn
+ Chương trình Ngôn Ngữ Trung Quốc: nntq@tdmu.edu.vn
+ Chương trình Ngôn Ngữ Hàn Quốc: nnhan@tdmu.edu.vn