Thông Báo Sinh Viên


Thông báo Điều chỉnh thời gian học tập các khóa đào tạo của sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 1/15/2024 2:02:59 PM | Xem: 278

Thông báo về việc kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp, nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bằng tốt nghiệp (đợt xét tháng 10/2023)

Ngày đăng: 10/16/2023 8:11:50 AM | Xem: 607

THÔNG BÁO - ĐĂNG KÝ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN

Ngày đăng: 10/3/2023 11:04:26 AM | Xem: 845

THÔNG BÁO THU TIỀN BHYT NH 2022-2023

Ngày đăng: 10/19/2022 3:20:47 PM | Xem: 840

THÔNG BÁO HOÃN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 2

Ngày đăng: 10/19/2022 3:14:53 PM | Xem: 765

CẬP NHẬT THÔNG TIN NGOẠI TRÚ CỦA SV

Ngày đăng: 10/19/2022 3:13:39 PM | Xem: 782

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 12/2022

Ngày đăng: 10/5/2022 11:04:51 AM | Xem: 835

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP đợt tháng 6/2022.

Ngày đăng: 5/11/2022 8:31:32 AM | Xem: 889

NGHIỆM THU NCKH SV ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022

Ngày đăng: 4/7/2022 4:01:06 PM | Xem: 918

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021-2022

Ngày đăng: 3/10/2022 3:26:11 PM | Xem: 764

THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP

Ngày đăng: 11/14/2021 9:42:16 PM | Xem: 1026

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT SỚM TỪ 01/02/2021

Ngày đăng: 2/1/2021 3:28:54 AM | Xem: 965

CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ ANH THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP HỌC LẠI - HK2-2020-2021

Ngày đăng: 1/22/2021 2:23:07 PM | Xem: 1814

CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ ANH THÔNG BÁO PHÚC KHẢO HK1 - NĂM HỌC 2020-2021

Ngày đăng: 1/13/2021 10:15:50 AM | Xem: 946

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SINH VIÊN BỊ BUỘC THÔI HỌC

Ngày đăng: 1/5/2021 9:46:52 AM | Xem: 1994

THÔNG BÁO NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN DÀNH CHO KHOÁ D17, D18, D19

Ngày đăng: 10/28/2020 7:49:33 PM | Xem: 1023

THÔNG BÁO NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN DÀNH CHO KHOÁ D20

Ngày đăng: 10/28/2020 7:47:03 PM | Xem: 1119

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ TẠM THAY THẾ THẺ SINH VIÊN

Ngày đăng: 9/24/2020 2:11:49 PM | Xem: 840

"Thông báo (số 2)" Về việc kiểm tra kết quả rèn học kỳ 2, 2019-2020.

Ngày đăng: 9/24/2020 2:02:29 PM | Xem: 648

Thông báo số 62/TB-ĐHTDM ngày 24/8/2020 về việc hoàn trả BHYT cho sinh viên khóa D19 năm học 2019 - 2020

Ngày đăng: 8/24/2020 6:58:54 PM | Xem: 705

KHOA NGOẠI NGỮ TB HIỆU CHỈNH ĐKMH HK1 NH 2020-2021 Lần 1

Ngày đăng: 8/20/2020 2:05:53 PM | Xem: 812

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HK1 NH 2020-2021

Ngày đăng: 7/24/2020 9:07:00 AM | Xem: 947

Thông báo đăng ký học phần và thời gian nộp học phí học kỳ I năm học 2020-2021

Ngày đăng: 7/22/2020 8:34:12 AM | Xem: 645

THÔNG BÁO XÉT TN THÁNG 8/2020

Ngày đăng: 7/22/2020 8:16:17 AM | Xem: 640

THÔNG TIN LỚP HỌC ONLINE CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

Ngày đăng: 4/29/2020 11:02:20 AM | Xem: 903

THÔNG BÁO TÀI KHOẢN MICROSOFT TEAM

Ngày đăng: 4/22/2020 8:06:48 AM | Xem: 1588

THÔNG BÁO SỬ DỤNG MAIL DO TRƯỜNG CUNG CẤP

Ngày đăng: 4/22/2020 8:00:49 AM | Xem: 740

ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP

Ngày đăng: 3/14/2020 11:05:46 AM | Xem: 1639

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019.

Ngày đăng: 3/14/2020 8:21:15 AM | Xem: 621

Cơ hội trở thành trợ giảng cho sinh viên ĐH TDM tại Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS

Ngày đăng: 2/21/2019 2:16:44 PM | Xem: 1526

Kế hoạch tổ chức đăng ký môn học năm học 2016-2017

Ngày đăng: 4/23/2016 12:16:20 PM | Xem: 1016

Mở lớp kỹ năng xã hội

Ngày đăng: 4/11/2016 3:10:04 PM | Xem: 949

Lớp đào tạo kỹ năng xã hội

Ngày đăng: 2/19/2016 9:34:38 AM | Xem: 972

V/v đăng kí môn học giành cho sinh viên học lại đợt 3 cho học kì II/2015 – 2016

Ngày đăng: 1/19/2016 2:14:47 PM | Xem: 1059

Lớp đào tạo kỹ năng xã hội

Ngày đăng: 12/16/2015 9:28:25 PM | Xem: 914

Đăng ký môn thay thế khóa luận tốt nghiệp

Ngày đăng: 12/13/2015 8:29:03 AM | Xem: 849

Đăng ký môn học KH II 2015-2016

Ngày đăng: 11/30/2015 10:48:42 PM | Xem: 1034

Hướng dẫn sinh viên xem TKB online

Ngày đăng: 11/30/2015 10:36:04 PM | Xem: 959

Triệu tập khối đông tham gia cổ vũ và bình chọn cho vòng Bán kết Hội thi Sinh viên thanh lịch tỉnh Bình Dương lần 3 - năm 2015

Ngày đăng: 11/11/2015 1:58:22 PM | Xem: 854

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN THỨ I NĂM HỌC 2015 – 2016

Ngày đăng: 11/11/2015 1:56:57 PM | Xem: 831

Thanh thiếu niên tham gia đề xuất các giải pháp và ý tưởng sáng tạo tiết kiệm năng lượng năm 2015

Ngày đăng: 10/29/2015 8:44:15 AM | Xem: 762

Ngày hội nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao Lần thứ III – năm 2015

Ngày đăng: 10/29/2015 8:39:43 AM | Xem: 688

Đề thi thanh niên với văn hóa giao thông

Ngày đăng: 10/26/2015 3:42:03 PM | Xem: 693

Cuộc thi Thanh niên với Văn hóa Giao thông năm 2015

Ngày đăng: 10/26/2015 3:40:09 PM | Xem: 700

Đăng kí học lại hoặc học cải thiện (học ghép) đợt 3 HK I, năm học 2015 - 2016

Ngày đăng: 10/24/2015 8:55:21 AM | Xem: 640

Nhận tiền khuyến khích học tập học kỳ II và tiền khen thưởng năm học 2014 - 2015

Ngày đăng: 10/16/2015 7:49:52 AM | Xem: 658

Lưu ý về truy cập tài khoản trường

Ngày đăng: 10/13/2015 7:59:58 AM | Xem: 754

Đăng kí học ghép môn Thực hành phòng vi tính

Ngày đăng: 10/9/2015 7:43:33 AM | Xem: 565

Đăng kí học ghép môn Giáo dục thể chất

Ngày đăng: 10/9/2015 7:42:16 AM | Xem: 578

Học lại hoặc học cải thiện ( đợt 2 ) Học kì I, năm học 2015 - 2016

Ngày đăng: 10/9/2015 7:40:16 AM | Xem: 585

Mở lớp học lại các môn AV205 – Anh văn 2

Ngày đăng: 10/9/2015 7:35:13 AM | Xem: 538

Mở lớp học lại các môn AV204 – Anh văn 1

Ngày đăng: 10/9/2015 7:31:11 AM | Xem: 545

Hồ sơ chế độ chính sách, học kỳ 1, năm học 2015 - 2016

Ngày đăng: 10/3/2015 10:34:11 PM | Xem: 568

THƯ ĐỀ ĐẠT NGUYỆN VỌNG HỌC BỔNG “TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG” NĂM 2015

Ngày đăng: 9/26/2015 10:21:35 PM | Xem: 569

Học bổng “Tiếp sức đến trường”năm học 2015 - 2016

Ngày đăng: 9/26/2015 10:20:02 PM | Xem: 551

Hoàn trả 1,5% BHYT 2014-2015

Ngày đăng: 9/25/2015 10:40:18 AM | Xem: 561

Cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015

Ngày đăng: 9/10/2015 8:59:35 AM | Xem: 598

Kết quả TẠM XÉT học bổng khuyến khích học tập học kỳ II và khen thưởng năm học 2014-2015

Ngày đăng: 9/9/2015 9:37:43 PM | Xem: 593

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU

Ngày đăng: 9/9/2015 9:35:50 PM | Xem: 600

Xét trao học bổng hỗ trợ sinh viên

Ngày đăng: 9/4/2015 9:50:54 AM | Xem: 747

Tuyển tình nguyện viên

Ngày đăng: 9/4/2015 9:50:08 AM | Xem: 709

Kế hoạch nhập học của sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 ( Nguyện vọng 1)

Ngày đăng: 9/4/2015 7:45:46 AM | Xem: 754

V/v giải thích việc không truy cập được Website đăng kí môn học

Ngày đăng: 8/27/2015 8:07:14 AM | Xem: 765

Thông báo tham gia Giải thưởng Sinh viên NCKH - Euréka lần thứ XVII năm 2015

Ngày đăng: 8/25/2015 4:15:01 PM | Xem: 726

Thông báo thu học phí sinh viên hệ chính quy các ngành ngoài sư phạm năm học 2015 - 2016

Ngày đăng: 8/25/2015 4:06:07 PM | Xem: 701

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬP HỌC NGUYỆN VỌNG 1 ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015

Ngày đăng: 8/24/2015 8:34:12 PM | Xem: 768

Kiểm tra TKB và danh sách môn học

Ngày đăng: 8/13/2015 11:20:18 AM | Xem: 661

Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2015 - 2016

Ngày đăng: 8/7/2015 7:51:56 PM | Xem: 819

Thông báo v/v xét rèn luyện, học bổng học kỳ II và khen thưởng năm học 2014 - 2015

Ngày đăng: 7/30/2015 7:09:00 PM | Xem: 620

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2015

Ngày đăng: 7/22/2015 2:02:20 PM | Xem: 727

Thông báo nhận tiền trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2014 - 2015

Ngày đăng: 7/21/2015 3:05:56 PM | Xem: 611

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016

Ngày đăng: 7/18/2015 11:16:02 AM | Xem: 625

VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Ngày đăng: 7/18/2015 11:14:49 AM | Xem: 614

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU NĂM 2015-2016

Ngày đăng: 7/18/2015 11:11:30 AM | Xem: 593

CÔNG TY FPT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ngày đăng: 7/18/2015 12:21:42 AM | Xem: 536

Thông báo nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2014-2015 dành cho sinh viên năm 1 Khoa Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngày đăng: 6/28/2015 5:49:44 PM | Xem: 655

Danh sách sinh viên khoa Ngôn ngữ Trung Quốc được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2014-2015

Ngày đăng: 6/25/2015 12:57:41 PM | Xem: 599