Thông Báo Giảng Viên


THÔNG BÁO ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022

Ngày đăng: 19/10/2021 9:38:45 SA | Xem: 299

QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO CBGV

Ngày đăng: 07/10/2020 9:12:31 SA | Xem: 491

Chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

Ngày đăng: 20/12/2018 9:29:23 SA | Xem: 1401

Họp mặt kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

Ngày đăng: 10/11/2018 2:43:44 CH | Xem: 1063

Kê khai phiếu thông tin cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng: 10/11/2018 2:22:31 CH | Xem: 1038

Học bổng du học Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Đài Loan, Úc năm 2015

Ngày đăng: 30/07/2015 6:58:56 CH | Xem: 1696

HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016

Ngày đăng: 19/07/2015 10:06:36 CH | Xem: 1330

BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ HÈ 2015

Ngày đăng: 18/07/2015 11:22:53 SA | Xem: 1214

THÔNG BÁO HỌP XÉT THI ĐUA NĂM HỌC 2014-2015

Ngày đăng: 22/06/2015 10:58:39 SA | Xem: 1166