Thông Báo Giảng Viên


THÔNG BÁO ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022

Ngày đăng: 10/19/2021 9:38:45 AM | Xem: 1132

QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO CBGV

Ngày đăng: 10/7/2020 9:12:31 AM | Xem: 1283

Chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

Ngày đăng: 12/20/2018 9:29:23 AM | Xem: 2302

Họp mặt kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

Ngày đăng: 11/10/2018 2:43:44 PM | Xem: 1836

Kê khai phiếu thông tin cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng: 11/10/2018 2:22:31 PM | Xem: 1859

Học bổng du học Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Đài Loan, Úc năm 2015

Ngày đăng: 7/30/2015 6:58:56 PM | Xem: 2357

HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016

Ngày đăng: 7/19/2015 10:06:36 PM | Xem: 1943

BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ HÈ 2015

Ngày đăng: 7/18/2015 11:22:53 AM | Xem: 1851

THÔNG BÁO HỌP XÉT THI ĐUA NĂM HỌC 2014-2015

Ngày đăng: 6/22/2015 10:58:39 AM | Xem: 1863