THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH NĂM 2022.

Ngày đăng: 30/06/2022 4:44:46 CH | Xem: 98
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH NĂM 2022.
Sinh viên quan tâm xem file đính kèm
1. Thông báo thay đổi lịch thi tuyển sinh CH22
https://saudaihoc.tdmu.edu.vn/Home/Content/9761
2. Thông báo tuyển sinh CH22
https://saudaihoc.tdmu.edu.vn/Home/Content/7696
3. Thông báo bổ sung thêm đối tượng tuyển sinh
https://saudaihoc.tdmu.edu.vn/Home/Content/8756