THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP đợt tháng 6/2022.

Ngày đăng: 11/05/2022 8:31:32 SA | Xem: 310
Khoa Ngoại ngữ thông báo về việc xét Tốt nghiệp đợt tháng 06/2022 như sau:
1. Đối tượng xét tốt nghiệp:
- Sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ: KBV19AV101, K201VBAV01, KBV19TQ101
- Sinh viên tốt nghiệp trễ hạn: sinh viên khóa D18 trở về trước và các lớp hệ thường xuyên.
2. Hồ sơ cần nộp:
- Sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ: các lớp hệ thường xuyên, không cần bổ sung hồ sơ.
- Sinh viên tốt nghiệp trễ hạn:
Sinh viên điền mẫu đơn XÉT TN trễ hạn, điền thông tin vào biểu mẫu bên dưới và nộp trực tiếp tại văn phòng Khoa Ngoại Ngữ.
  • Tải Mẫu đơn xét Tốt Nghiệp Trễ hạn: TẢI VỀ
(Sinh viên nộp đơn kèm theo các chứng chỉ, bằng cấp bản photo (nếu của Trường ĐHTDM), bản photo công chứng (ngoài trường) , riêng chứng chỉ HSK (dịch và công chứng).
3. Thời gian thực hiện: từ ngày ra thông báo đến 18/5/2022.
***Quy định CĐR: https://bit.ly/3wfsBq5 .