THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HK1 NH 2020-2021

Ngày đăng: 24/07/2020 9:07:00 SA | Xem: 563
Khoa Ngoại ngữ thông báo đến GV Cố vấn học tập và sinh viên các lớp CHÍNH QUY-THƯỜNG XUYÊN (VB2-LIÊN THÔNG) thuộc chương trình NGÔN NGỮ ANH - NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC.
1. Thông báo thời gian đăng kí học phần và thời gian nộp học phí cho học kỳ I năm học 2010 - 2021 (FILE ĐÍNH KÈM).
=>Sinh viên theo dõi thực hiện theo thông báo.
https://drive.google.com/file/d/1LOUOMmFXNIeB78DVaBZt8TvBGOBhKBBl/view
 
2. GV CVHT và SV theo dõi kỹ FILE ĐÍNH KÈM:
- DSSV đã xử lý môn học thay thế tương đương.
- DS một số môn học không cần làm thay thế tương đương do mã môn học không thay đổi.
- DS một số môn học không có môn thay thế tương đương trong học kỳ này.
- Đối với một số môn học có số lượng sinh viên học lại trên 15 SV sẽ chờ thông báo mở lớp học lại của phòng Đào tạo ĐH.
  • Danh sách Sinh viên Đăng ký thay thế tương đương
https://drive.google.com/file/d/11fgqmuT1x0tghqNOfch-Rjx_9hKptrhp/view
  • Một số ghi chú thay thế tương đương
https://drive.google.com/file/d/1yopTfyVP2AF0Y4UbOwHFjphfg2GpG5bH/view
3. Thông báo v/v khóa D19 học giáo dục quốc phòng năm học 2020 - 2021
Do nghỉ dịch covid 19 nên học phần giáo dục quốc phòng của khóa D19 sẽ được dời sang năm học 2020-2021 như sau: 
+ Học lý thuyết tại học kì I, II và
+ Học thực hành tại học kì 3
Đây là học phần bắt buộc học, và chỉ mở cho từng khóa tuyển sinh cho nên sinh viên buộc phải thực hiện để đáp ứng đúng tiến độ đào tạo.
Riêng, trường hợp sinh viên đã có tính chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh thì quý thầy cô CVHT hướng dẫn sinh viên photo chứng chỉ gửi về trung tâm kiến thức chung để được xem xét miễn học học phần này.
LƯU Ý:
- Trong quá trình ĐKMH online, SV có gặp sự cố thì nhanh chóng liên hệ trực tiếp Cố vấn học tập để được Thầy cô hướng dẫn và xử lý.
P. Đào tạo ĐH nhắc nhở: Khi SV ĐKMH lưu ý về sỉ số nhóm môn học để kịp thời điều chỉnh để tránh việc BỊ HỦY NHÓM.
- SV nhớ chụp lại màn hình đăng ký thành công (có tên SV và MSSV) và chụp lại TKB cá nhân (có tên SV và MSSV).