THÔNG TIN LỚP HỌC ONLINE CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

Ngày đăng: 29/04/2020 11:02:20 SA | Xem: 589
Khoa ngoại ngữ Thông báo thông tin lớp học online của Thầy Liêu Nhữ Uy và Thầy Tsai Yung Ting.
Sinh viên xem kỹ thông tin TEAMCODE và sử dụng MS team để tham gia học. 
=> Sinh viên xem thông tin Teamcode trong file đính kèm.

📌 TKB CÁC LỚP THẦY TSAI YUNG TING https://drive.google.com/file/d/1cxj0pBXV2dd-YROfwT0hiyTu-Ak8BRE2/view