Thông báo về việc kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp, nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bằng tốt nghiệp (đợt xét tháng 10/2023)

Ngày đăng: 10/16/2023 8:11:50 AM | Xem: 819
- Tổ Văn bằng chứng chỉ kính gửi Thông báo về việc kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp, nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bằng tốt nghiệp đại học (đợt xét tháng 10/2023):
+ Thông báo vui lòng xem tại đây: https://tdmu.edu.vn/van-bang-chung-chi/thong-bao-1
+ Kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp xem tại đây: https://tdmu.edu.vn/van-bang-chung-chi/cong-nhan-tot-nghiep