THÔNG BÁO SỬ DỤNG MAIL DO TRƯỜNG CUNG CẤP

Ngày đăng: 22/04/2020 8:00:49 SA | Xem: 428
Khoa Ngoại ngữ thông báo đến sinh viên các lớp (hệ chính quy - hệ thường xuyên) về việc Sử dụng Email do trường cung cấp.
  • Tên tài khoản email: mssv@student.tdmu.edu.vn
  • Mật khẩu kích hoạt: mssv@abc
Ví dụ:
  • SV Trần Văn C có mã số sinh viên (mssv) là 1723789456
  • Tên tài khoản email sẽ là: 1723789456@student.tdmu.edu.vn
  • Mật khẩu kích hoạt sẽ là: 1723789456@abc
SV khi kích hoạt tài khoản phải thực hiện chính xác các bước theo cầu của hệ thống đăng nhập.

LƯU Ý:
  1. SV phải nhanh chóng cập nhật email để nhận được thông báo mới nhất của nhà Trường nói chung và của Khoa Ngoại ngữ nói riêng.
  2. Sau này tất cả các hoạt động của nhà Trường đều sẽ được sử dụng email này.
  3. Sau thông báo này, Khoa Ngoại ngữ sẽ thông báo những thông tin cần thiết đến BAN CÁN SỰ các lớp qua email do Trường cung cấp.
  4. Trong quá trình sử dụng email mới, nếu có thắc mắc sinh viên liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin để được hỗ trợ.