Thông báo Điều chỉnh thời gian học tập các khóa đào tạo của sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 1/15/2024 2:02:59 PM | Xem: 488
Khoa Ngoại ngữ Thông báo Điều chỉnh thời gian học tập các khóa đào tạo của sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một.
Sinh viên lưu ý theo dõi để tránh trường hợp quá hạn đào tạo.