TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU NĂM 2015-2016

Ngày đăng: 18/07/2015 11:11:30 SA | Xem: 373
TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU NĂM 2015-2016

-THÀNH PHẦN: SINH VIÊN CÁC LỚP  D13TQ01, D14TQ01, D14TQ02 
-THỜI GIAN: CHIỀU 4/8/2015 TỪ 13H-17H
- ĐỊA ĐIỂM: HỘI TRƯỜNG 1