VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Ngày đăng: 18/07/2015 11:14:49 SA | Xem: 403
VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
 
-THÀNH PHẦN: TOÀN THỂ SINH VIÊN NĂM 1, CÁC BÍ THƯ CHI ĐOÀN VÀ  LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP D13TQ01, D14TQ01,D14TQ02
-THỜI GIAN: 5:45 NGÀY 22/9/2015 
-TRANG PHỤC:NAM(SƠ MI TRẮNG, QUẦN TÂY SẪM MÀU), NỮ (ÁO DÀI HOẶC SƠ MI TRẮNG, QUẦN TÂY SẪM MÀU)