Lưu ý về truy cập tài khoản trường

Ngày đăng: 13/10/2015 7:59:58 SA | Xem: 518
Thông báo:

1. Sinh viên năm nhất lưu ý truy cập vào tài khoản đăng kí môn học với tên đăng nhập: mã số sinh viên, và mật khẩu: mã số sinh viên (Ví dụ: sinh viên có mã số: 152340100001, Đăng nhập: 152340100001, mật khẩu: 152340100001). Sau khi đăng nhập sinh viên cần xem hướng dẫn đổi mật khẩu, hướng dẫn xem thời khóa biểu, hướng dẫn đăng kí môn học, và thực hiện thay đổi mật khẩu, xem thời khóa biểu. Trường hợp sai thông tin đăng nhập, hoặc mất mật khẩu thì sinh viên liên hệ với Trung tâm Công nghệ Thông tin để được cấp lại mật khẩu

 

2.Sinh viên thường xuyên xem các hướng dẫn và thông báo trên website: dkmh.tdmu.edu.vn, vì dự kiến học kì 2 sinh viên năm nhất sẽ thực hiện đăng kí môn học trực tuyến thí điểm cho môn: AV204: Anh văn 1 (2+1)