LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016

Ngày đăng: 7/18/2015 11:16:02 AM | Xem: 302
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016
-THỜI GIAN: 9:00 NGÀY 22/9/2015
- ĐỊA ĐIỂM: HỘI TRƯỜNG 1
-THÀNH PHẦN: LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP