THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 12/2022

Ngày đăng: 05/10/2022 11:04:51 SA | Xem: 217
 
Khoa Ngoại ngữ thông báo xét Tốt nghiệp đợt tháng 12/2022 như sau:
1️⃣. Đối tượng xét tốt nghiệp:
- Sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ: D19AV, D19TQ, KVV18AV201, K202BV.NNAN01, K202LD.NNAN01, K203BV.NNAN02, K202BV.NNTQ01
- Sinh viên tốt nghiệp trễ hạn: sinh viên khóa D18 trở về trước và các lớp hệ thường xuyên.
2️⃣. Hồ sơ cần nộp:
- Sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ:
Các lớp KVV18AV201 và K202LD.NNAN01 nộp chứng chỉ đầu ra theo quy định chuẩn đầu ra, các lớp còn lại không cần nộp hồ sơ.
- Sinh viên tốt nghiệp trễ hạn:
Sinh viên điền mẫu đơn XÉT TN trễ hạn, điền thông tin vào biểu mẫu bên dưới và nộp trực tiếp tại văn phòng Khoa Ngoại Ngữ.
(Sinh viên nộp đơn kèm theo các chứng chỉ, bằng cấp bản photo (nếu của Trường ĐHTDM), bản photo công chứng (ngoài trường) , riêng chứng chỉ HSK của sinh viên Ngôn ngữ Anh (dịch và công chứng).
3️⃣. Lưu ý:
- nếu hiện tại sinh viên vẫn còn đang học, đang trả nợ môn vui lòng bỏ qua thông báo này.
-Tất cả những bạn đã hoàn thành xong hết các môn học đúng với CTĐT, đã hoàn thành GDTC, QPAN thì có thể làm đơn để xét TN
4️⃣. Thời gian thực hiện: từ ngày ra thông báo đến 10/11/2022
5️⃣. Hình thức nộp đơn và các chứng chỉ photo kèm theo: nộp trực tiếp tại Văn phòng khoa Ngoại ngữ (Tầng 2 dãy nhà I2)
** Biểu mẫu xét tốt nghiệp trễ hạn: tải mẫu đơn về điền và nộp trực tiếp tại VP khoa
https://daa.tdmu.edu.vn/bieu-mau