THÔNG BÁO VỀ VIỆC SINH VIÊN BỊ BUỘC THÔI HỌC

Ngày đăng: 05/01/2021 9:46:52 SA | Xem: 1455
Do một số sinh viên không đăng ký môn học 01 học kỳ hoặc nghỉ học 01 học kỳ ở các năm học trước nên đã bị buộc thôi học, tuy nhiên sinh viên vẫn tiếp tục đăng ký môn học trong HKI và HKII năm học 2020 - 2021. Chương trình Ngôn Ngữ Anh thông báo đến các sinh viên đang học không đăng nhập được vào trang https://dkmh.tdmu.edu.vn/ vì bị buộc thôi học vui lòng điền vào mẫu đơn xin tiếp tục học và đến văn phòng khoa Ngoại Ngữ để được giải quyết./. (Danh sách và mẫu đơn đính kèm)
Thời gian: đến 16g ngày 08/01/2020
Lưu ý: Sau thời gian trên khoa Ngoại Ngữ sẽ không tiếp nhận xử lý bất kỳ trường hợp nào.