NGHIỆM THU NCKH SV ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022

Ngày đăng: 07/04/2022 4:01:06 CH | Xem: 188
Khoa Ngoại ngữ thông báo Hội đồng Nghiệm thu nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ.
Sinh viên theo dõi thông báo, chuẩn bị ppt và tham dự đúng thời gian quy định.
Thành phần tham dự:
- Giảng viên khoa Ngoại ngữ
- Sinh viên khoa Ngoại ngữ
- Người quan tâm