THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021-2022

Ngày đăng: 10/03/2022 3:26:11 CH | Xem: 188
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HK3 2021-2022

Thời gian đăng ký:
  • 01/4/2022 - 07/4/2022: Sinh viên các lớp hệ Thường xuyên (Văn bằng 2, Liên thông, Đại học vừa làm vừa học)
  • 05/4/2022 - 10/4/2022: Sinh viên hệ chính quy tuyển sinh năm 2020 trở về trước (khóa D20 trở về trước)
  • 11/4/2022 - 15/4/2022: Sinh viên hệ chính quy tuyển sinh năm 2021 (sinh viên khóa D21)
Sinh viên theo dõi thông báo và thực hiện, sinh viên thắc mắc vui lòng  liên hệ thầy cô Cố vấn học tập, Thư ký Chương trình.
Học kỳ 3 là học kỳ bắt buộc, sinh viên không đăng ký môn học sẽ bị Cảnh báo học vụ.