HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016

Ngày đăng: 7/19/2015 10:06:36 PM | Xem: 1789
THÔNG BÁO HỌP KHOA
  • Nội dung: Triển khai kế hoạch năm học 2015-2016
  • Thời gian: 7:00 ngày 24 tháng 07 năm 2015
  • Địa điểm: Văn phòng khoa
  • Thành phần: toàn thể giảng viên, chuyên viên khoa Ngôn ngữ Trung Quốc.