THÔNG BÁO HỌP XÉT THI ĐUA NĂM HỌC 2014-2015

Ngày đăng: 6/22/2015 10:58:39 AM | Xem: 1863
Khoa Ngôn ngữ Trung Quốc sẽ tổ chức họp xét thi đua.
Thành phần tham dự: tất cả các giảng viên.
Thời gian: sáng thứ tư ngày 24/6/2015
Địa điểm: văn phòng Khoa