BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ HÈ 2015

Ngày đăng: 7/18/2015 11:22:53 AM | Xem: 1697
BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ HÈ 2015
  • THÀNH PHẦN: TOÀN THỂ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, VIÊN CHỨC THUỘC KHOA
  • THỜI GIAN: 7:30 ĐẾN 11:00, 13:30 ĐẾN 16:30 NGÀY 28,29,30,31 THÁNG 07 NĂM 2015
  • ĐỊA ĐIỂM: TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐIỆN ẢNH TỈNH BÌNH DƯƠNG