Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015 (mã trường TDM)- Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngày đăng: 18/06/2015 6:03:14 CH | Xem: 1133
NGÀNH MÃ NGÀNH MÔN ĐKXT CHỈ TIÊU
Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Khối D1)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung (Khối D4)
80