Lịch Thi


THÔNG BÁO KIỂM TRA BỔ SUNG HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2O20-2021

Ngày đăng: 15/09/2021 9:57:22 CH | Xem: 461

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng: 21/04/2019 11:13:09 SA | Xem: 577

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

Ngày đăng: 05/12/2019 2:50:42 CH | Xem: 714

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng: 21/11/2018 11:46:44 SA | Xem: 655

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

Ngày đăng: 03/05/2018 3:39:36 CH | Xem: 476

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

Ngày đăng: 20/10/2017 8:38:29 SA | Xem: 432

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017

Ngày đăng: 15/05/2017 10:29:51 SA | Xem: 439

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Ngày đăng: 28/10/2016 9:17:38 SA | Xem: 504

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016

Ngày đăng: 05/04/2016 9:30:48 SA | Xem: 423

THÔNG BÁO LỊCH KT KTHP HK1-2015-2016

Ngày đăng: 10/01/2016 8:16:22 SA | Xem: 405

LỊCH KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 4 NĂM HỌC 2015 - 2016

Ngày đăng: 23/04/2016 12:08:32 CH | Xem: 824

Lịch thi HKI danh cho sv năm I (mới)

Ngày đăng: 04/01/2016 4:22:30 CH | Xem: 887

Lịch thi HKI danh cho sv năm I

Ngày đăng: 30/12/2015 4:01:22 CH | Xem: 863

Lịch thi bổ sung

Ngày đăng: 11/12/2015 10:52:12 SA | Xem: 694

Lịch thi HK I 2015-2016 (Đợt 2)

Ngày đăng: 30/11/2015 10:51:34 CH | Xem: 834

LỊCH KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016

Ngày đăng: 04/09/2015 10:57:24 SA | Xem: 665

LỊCH KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP HỌC LẠI ĐỢT 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016

Ngày đăng: 04/09/2015 10:49:30 SA | Xem: 685