Lịch Thi


LỊCH KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 4 NĂM HỌC 2015 - 2016

Ngày đăng: 4/23/2016 12:08:32 PM | Xem: 373

Lịch thi HKI danh cho sv năm I (mới)

Ngày đăng: 1/4/2016 4:22:30 PM | Xem: 526

Lịch thi HKI danh cho sv năm I

Ngày đăng: 12/30/2015 4:01:22 PM | Xem: 536

Lịch thi bổ sung

Ngày đăng: 12/11/2015 10:52:12 AM | Xem: 402

Lịch thi HK I 2015-2016 (Đợt 2)

Ngày đăng: 11/30/2015 10:51:34 PM | Xem: 557

LỊCH KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016

Ngày đăng: 9/4/2015 10:57:24 AM | Xem: 375

LỊCH KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP HỌC LẠI ĐỢT 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016

Ngày đăng: 9/4/2015 10:49:30 AM | Xem: 395