Lịch Thi


THÔNG BÁO KIỂM TRA BỔ SUNG HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2O20-2021

Ngày đăng: 9/15/2021 9:57:22 PM | Xem: 798

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng: 4/21/2019 11:13:09 AM | Xem: 918

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

Ngày đăng: 12/5/2019 2:50:42 PM | Xem: 1052

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng: 11/21/2018 11:46:44 AM | Xem: 970

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

Ngày đăng: 5/3/2018 3:39:36 PM | Xem: 787

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

Ngày đăng: 10/20/2017 8:38:29 AM | Xem: 744

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017

Ngày đăng: 5/15/2017 10:29:51 AM | Xem: 765

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Ngày đăng: 10/28/2016 9:17:38 AM | Xem: 826

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016

Ngày đăng: 4/5/2016 9:30:48 AM | Xem: 751

THÔNG BÁO LỊCH KT KTHP HK1-2015-2016

Ngày đăng: 1/10/2016 8:16:22 AM | Xem: 733

LỊCH KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 4 NĂM HỌC 2015 - 2016

Ngày đăng: 4/23/2016 12:08:32 PM | Xem: 1123

Lịch thi HKI danh cho sv năm I (mới)

Ngày đăng: 1/4/2016 4:22:30 PM | Xem: 1114

Lịch thi HKI danh cho sv năm I

Ngày đăng: 12/30/2015 4:01:22 PM | Xem: 1092

Lịch thi bổ sung

Ngày đăng: 12/11/2015 10:52:12 AM | Xem: 915

Lịch thi HK I 2015-2016 (Đợt 2)

Ngày đăng: 11/30/2015 10:51:34 PM | Xem: 1047

LỊCH KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016

Ngày đăng: 9/4/2015 10:57:24 AM | Xem: 879

LỊCH KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP HỌC LẠI ĐỢT 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016

Ngày đăng: 9/4/2015 10:49:30 AM | Xem: 907