THÔNG BÁO KIỂM TRA BỔ SUNG HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2O20-2021

Ngày đăng: 9/15/2021 9:57:22 PM | Xem: 140
Khoa Ngoại ngữ thông báo Kế hoạch kiểm tra KTHP bổ sung Học Kỳ 3 Năm học 2020-2021.
Sinh viên có tên trong danh sách theo dõi Bảng kế hoạch thi và bắt buộc dự thi theo kế hoạch.