TKB CÁC LỚP THƯỜNG XUYÊN K203

Ngày đăng: 29/12/2020 9:45:20 SA | Xem: 769
Khoa Ngoại ngữ thông báo Thời Khóa biểu các lớp Hệ thường xuyên khóa K203:
- K203VB.NNAN01
https://drive.google.com/.../1CHvhubT7AzA8.../view
- K203VB.NNAN02
https://drive.google.com/.../1UNAql6i9wj5u9vuZxz9TqT.../view
- K203VB.NNTQ01
https://drive.google.com/.../1XHOZ.../view
- K203CD.NNAN01
https://drive.google.com/.../1cRd43ReKDL7EWqcHm2K5gN.../view