THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MỞ LỚP HỌC LẠI HỌC KỲ 1 2020-2021

Ngày đăng: 03/09/2020 7:19:19 CH | Xem: 427

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến các lớp về việc Mở học phần học lại HK1 NH 2020-2021, Cụ thể như sau:
- Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy và thường xuyên thuộc chương trình NNA và NNTQ.
- Yêu cầu: SV có nhu cầu học lại hoặc học cải thiện (Không xử lý trường hợp SV học lần đầu).
=> Nếu Nhóm nào có 01 SV học lần đầu (học mới) thì Khoa sẽ hủy DSSV của nhóm đó.
- Thời gian học: SV lập nhóm và chọn buổi học phù hợp. (ưu tiên vào buổi tối và cuối tuần để tránh trùng lịch học hiện tại của SV trong nhóm).
=> Nếu Nhóm nào có 01 SV bị trùng TKB thì nhóm đó sẽ không được mở.
- Hình thức đăng ký:
=> SV đăng ký theo nhóm. SV lập DS theo mẫu (file excel đính kèm) gửi email về cho cô Hoa (hoanh@tdmu.edu.vn)
=> Trường hợp SV không có nhóm thì sv cũng nộp DS về VPK, thư ký CTĐT sẽ cung cấp thông tin nhóm trưởng của nhóm HP mà SV có nhu cầu học lại để SV tự liên hệ về thời gian học.
- Thời gian nhận DSSV qua email: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/9/2020.
=> Sau thời gian này, Khoa sẽ không xử lý bất kỳ trường hợp nào nộp trễ.
https://drive.google.com/file/d/1ZSPMpHvkobOJ8IPIefZrxA2xQP6Ic-my/view