Kết Quả


Bảng điểm học phần môn Những NLCB của CN Mac-LN, HKII NH 2014-2015

Ngày đăng: 07/07/2015 3:24:09 CH | Xem: 889

Bảng điểm học phần môn Viết TQ 2, HKII NH 2014-2015

Ngày đăng: 07/07/2015 3:22:07 CH | Xem: 863

Bảng điểm học phần môn Nghe TQ 2, HKII NH 2014-2015

Ngày đăng: 26/06/2015 11:25:07 SA | Xem: 875

Bảng điểm học phần môn Cơ sở văn hóa Việt Nam, HKII NH 2014-2015

Ngày đăng: 18/06/2015 3:51:34 CH | Xem: 815

Bảng điểm học phần môn Đọc TQ 2, HKII NH 2014-2015

Ngày đăng: 18/06/2015 3:45:52 CH | Xem: 720

Bảng điểm học phần môn Nói TQ 2, HKII NH 2014-2015

Ngày đăng: 18/06/2015 3:41:31 CH | Xem: 751