BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2020-2021

Ngày đăng: 12/11/2021 10:00:10 SA | Xem: 92
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT NĂM HỌC 2020-2021


           
            KNN là một trong những trung tâm đào tạo và NCKH thuộc Trường các chuyên ngành Ngoại ngữ, bao gồm NNA và NNTQ. Trong quá trình tồn tại và phát triển, Khoa xác định sứ mệnh của mình là:
            (1) Đào tạo và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có trình độ đại học và trên đại học các chuyên ngành ngoại ngữ, có năng lực giao tiếp hiệu quả trong môi trường làm việc liên văn hóa; có tư duy ứng dụng, năng động, sáng tạo, ứng xử văn minh, thân thiện, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ và vùng trọng điểm kinh tế phía Nam;
            (2) Thực hiện nghiên cứu cơ bản và ứng dụng nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, từng bước trở thành trung tâm tư vấn nghiên cứu ngoại ngữ trong khu vực góp phần phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, nhất là tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ - vùng kinh tế trọng điểm phía Nam;
            (3) Truyền bá tri thức, nghiên cứu, xây dựng môi trường đào tạo và nghiên cứu gắn liền với thực tiễn, nuôi dưỡng niềm dam mê, tinh thần đổi mới, sáng tạo và có trách nhiệm với cộng đồng.
Cũng như các Khoa chuyên môn khác, KNN thực hiện triết lý giáo dục chung của Trường: Học tập trải nghiệm - Nghiên cứu khoa học ứng dụng - Phục vụ cộng đồng 
     Để định hướng cho hoạt động NCKH, vào đầu năm học, Khoa và các Chương trình tổ chức định hướng nghiên cứu và triển khai đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên, phân công GV hướng dẫn SV tham gia NCKH, vận dụng những kiến thức lý thuyết đã được học vào thực tế nghiên cứu hoặc từ kết quả thu nhận được trong quá trình nghiên cứu để làm sáng tỏ những kiến thức lý thuyết.
      Xác định hoạt động NCKH và hoạt động dạy - học của các CTĐT có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Giảng viên của Khoa và các chương trình được khuyến khích thực hiện các nghiên cứu liên quan đến môn học như viết giáo trình, báo cáo tham luận về trải nghiệm trong giảng dạy... theo Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ áp dụng trong toàn Trường. Nằm trong chuỗi hoạt động NCKH, Khoa/Chương trình thường xuyên tổ chức các hội thảo, tọa đàm, tập huấn chuyên đề về các vấn đề liên quan đến giảng dạy. Từ đó, GV của Chương trình nhận được nhiều kinh nghiệm thiết thực, trong đó có việc cập nhật các PPGD mới.
      Bên cạnh các hoạt động NCKH của GV, hoạt động NCKH của SV cũng được Trường/Khoa/Chương trình đặc biệt quan tâm. Để định hướng cho SV, Khoa/Chương trình phân công GV hướng dẫn SV tham gia NCKH, vận dụng những kiến thức lý thuyết đã được học vào thực tế nghiên cứu hoặc từ kết quả thu nhận được trong quá trình nghiên cứu để làm sáng tỏ những kiến thức lý thuyết.
             Trong những năm qua, hoạt động NCKH của SV của Khoa Ngoại ngữ không ngừng được nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng. Giảng viên, sinh viên các chương trình tích cực tham gia các hoạt động NCKH, viết bài tham luận tại các hội thảo, đăng tạp chí chuyên ngành. Các chương trình luôn khuyến khích SV tham gia sinh hoạt khoa học, thúc đẩy rèn luyện các kĩ năng tư duy biện luận, làm việc độc lập, sáng tạo, hình thành năng lực học tập suốt đời dưới những hình thức như: thực hiện đề tài khoa học, viết tiểu luận tốt nghiệp, viết bài tham luận các hội thảo trong và ngoài Trường.
            Với những nỗ lực của toàn Khoa và các Chương trình, trong năm học 2020-2021, có .... bài báo cáo tham luận của cán bộ giảng viên, ….. đề tài NCKH, báo cáo khoa học của SV được triển khai thực hiện, trong đó có …. đề tài của SV được xét chọn và đạt giải cấp Trường. Nhiều CBGV của Khoa còn tích cực viết bài báo cáo cho các hội thảo, đăng các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước. Dù những con số này vẫn còn hạn chế so với quy mô GV, SV, HV hiện tại nhưng cũng cho thấy những nỗ lực, cũng như sự phát triển phong trào NCKH của Khoa và các chương trình trong những năm gần đây.
             Thành quả của hoạt động NCKH được áp dụng vào hoạt động dạy- học, góp phần thực hiện chuẩn đầu ra của CTĐT. Trong đó tiêu biểu là các đề tài như: Những khó khăn và giải pháp trong quá trình thực tập của SV ngành Ngôn ngữ Anh trường Đại học Thủ Dầu Một của SV Huỳnh Phương Thảo Linh; Vai trò của câu lạc bộ Tiếng Anh trong việc thúc đẩy kỹ năng nói của SV năm thứ hai tại trường Đại học Thủ Dầu Một của SV Tống Từ Mỹ Hiền. Chính các hoạt động NCKH đã giúp cho GV, SV không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, ngày càng trưởng thành hơn trong các hoạt động nghiên cứu và học thuật của mình. Cũng nhờ hoạt động NCKH mà SV được trải nghiệm, tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế, từ đó trưởng thành hơn trong nhận thức và ý thức về thực tế nghề nghiệp của mình trong tương lai.
Trong những năm qua, việc khảo sát lấy ý kiến đánh giá, phản hồi của các bên liên quan về các hoạt động KHCN bước đầu được thực hiện và cũng đã đạt được sự đánh giá tích cực từ GV, SV. Từ phân tích, đánh giá kết quả khảo sát, Trường/Khoa/Chương trình từng bước đưa ra giải pháp và kế hoạch cải tiến chất lượng các hoạt động KHCN, điều chỉnh hoạt động KHCN cho các năm học tiếp theo. Các nội dung này được thể hiện rõ trong các báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN của Trường/Khoa hàng năm.
            Để thúc đẩy hơn nữa các hoạt động NCKH, trong thời gian tới, Khoa và các chương trình sẽ phát huy những điểm mạnh trong những năm qua, cụ thể là sẽ tiếp tục định hướng nghiên cứu cho GV, SV ngay từ đầu mỗi năm học; tập huấn chuyên sâu các chuyên đề về NCKH; khuyến khích GV và SV tích cực tham gia NCKH, vận dụng kết quả NCKH để cải tiến việc dạy và học; Tăng cường phối hợp tổ chức hội nghị khoa học cán bộ trẻ, hội nghị SV NCKH cấp Khoa/Chương trình và liên khoa; khuyến khích đẩy mạnh việc tìm kiếm nguồn lực tài trợ, tổ chức cho cán bộ giảng viên tham gia các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm công bố quốc tế.
                                              (TS Trần Thanh Dũ,
Trưởng Khoa Ngoại ngữ)