CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ ANH THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP HỌC LẠI - HK2-2020-2021

Ngày đăng: 22/01/2021 2:23:07 CH | Xem: 1409
Sau khi tổng hợp kết quả đăng ký học lại của sinh viên, CT Ngôn ngữ Anh thông báo kết quả mở lớp học lại HK2 - NH 2020-2021, cụ thể như sau: Có 7 môn học có thể mở lớp như sau:
  1. Ngữ nghĩa học (AV120) (tối thứ 3 và tối thứ 5)
  2. Semantics (AV267) (tối thứ 2 và tối thứ 4)
  3. Service Learning (AV391) (tối thứ 3)
  4. Thực hành tiếng anh 5 (AV185) (sáng thứ 5 và chiều thứ 5)
  5. Ngữ pháp 2 (AV160) (sáng thứ 4)
  6. Thực hành tiếng anh 4 (AV364) (sáng thứ 2 và sáng thứ 6)
  7. English as global language (AV385) ( Tối thứ 5 - tối chủ nhật)
=> Những môn còn lại không được mở lớp vì lý do các bạn không thống nhất được lịch học , và trùng thời khóa biểu của giảng viên trong khoa.
- DS những Môn học còn lại sinh viên đợi làm thay thế tương đương hoặc môn học sẽ mở trong học kỳ tiếp theo, SV theo dõi để đăng ký online.
- Sinh viên kiểm tra danh sách và kiểm tra thời khóa biểu để đi học và đóng học phí theo quy định.