CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ ANH THÔNG BÁO PHÚC KHẢO HK1 - NĂM HỌC 2020-2021

Ngày đăng: 13/01/2021 10:15:50 SA | Xem: 605
Chương trình Ngôn ngữ Anh Thông báo v/v nhận đơn Phúc khảo điểm Kiểm tra KTHP Học kỳ 1 NH 2020 - 2021.
  • Thời gian nhận đơn: Đến hết ngày 20/01/2021
  • Sinh viên tải mẫu đơn đính kèm https://drive.google.com/.../1Yr.../view...
  • Đóng lệ phí tại Trung tâm tuyển sinh (50.000/ 1 môn thi)
  • Nộp đơn và Biên lai thu tiền tại văn phòng khoa Ngoại ngữ