QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ TẠM THAY THẾ THẺ SINH VIÊN

Ngày đăng: 24/09/2020 2:11:49 CH | Xem: 454
Quy định về việc sử dụng thẻ sinh viên tạm đối với sinh viên năm 1 và sinh viên mất thẻ đang chờ cấp lại.