RÀ SOÁT Học bổng HK1

Ngày đăng: 17/09/2020 7:37:26 SA | Xem: 420
Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện học kỳ 1, năm học 2019-2020.
Căn cứ quyết định phân bổ học bổng năm học 2019-2020 số 1185/QĐ-ĐHTDM ngày 04/8/2020.
Phòng CTSV gửi đến Khoa kết quả LẦN 1 xét học bổng học kỳ 1, mong Thầy cô CVHT chủ động thông báo đến sinh viên, các phản hồi liên quan Học Bổng liên hệ phòng CTSV (Thầy Toán). Thời gian: Hết ngày 22/9/2020.
Danh sách này đồng thời được công bố trên WEB của phòng CTSV.
https://drive.google.com/file/d/1mEBXsV4n4Mt9dslYePLWebRKlk0wjscS/view