Thông báo số 62/TB-ĐHTDM ngày 24/8/2020 về việc hoàn trả BHYT cho sinh viên khóa D19 năm học 2019 - 2020

Ngày đăng: 24/08/2020 6:58:54 CH | Xem: 413
Khoa Ngoại ngữ thông báo các lớp D19AV-D19TQ về 
Thông báo số 62/TB-ĐHTDM ngày 24/8/2020 về việc hoàn trả BHYT cho sinh viên khóa D19 năm học 2019 - 2020 " 
Sinh viên theo dõi file đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1jdsJ1xbIqPArflYC2agRYKbH0862JLLx/view