KHOA NGOẠI NGỮ TB HIỆU CHỈNH ĐKMH HK1 NH 2020-2021 Lần 1

Ngày đăng: 20/08/2020 2:05:53 CH | Xem: 543
Khoa Ngoại ngữ thông báo đến sinh viên các lớp hệ Chính quy - hệ thường xuyên (chương trình NNA-NNTQ) về việc HIỆU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HK1 NH 2020-2021, cụ thể như sau:
1. SV ĐKMH BỔ SUNG đã được xử lý=> sinh viên không đăng ký bổ sung được thì xem file đính kèm "LỖI ĐĂNG KÝ BỔ SUNG".
https://drive.google.com/file/d/1SaHweu0gFW2GGVskyyh_I4pgJWd4vkjN/view?usp=sharing

2. Hiện tại, Khoa Ngoại ngữ đang xử lý những nhóm môn học có sỉ số không đủ để mở lớp => Sinh viên phải thường xuyên kiểm tra thời khóa biểu cá nhân để cập nhật lịch học.