RÀ SOÁT DSSV ĐKMH BỔ SUNG HK1 NH 2020-2021

Ngày đăng: 07/08/2020 3:06:33 CH | Xem: 407
Khoa Ngoại ngữ thông báo đến sinh viên các lớp thuộc chương trình NNA-NNTQ hệ CHÍNH QUY-THƯỜNG XUYÊN về việc RÀ SOÁT DSSV ĐKMH BỔ SUNG HK1 NH 2020-202:
Sinh viên xem danh sách đính kèm bên dưới và liên hệ VPK để được xử lý nếu gặp các trường hợp sau đây:
- sinh viên có nộp đơn ĐKMH BỔ SUNG nhưng không có tên trong danh sách.
- sinh viên bị trùng lịch học với lịch học tại Trung tâm Ngoại ngữ.
=>Thời gian thực hiện: sinh viên đến trực tiếp Văn Phòng Khoa ngày 07/08/2020 (trong giờ hành chính) để được xử lý.

👉DSSV NGÔN NGỮ ANH - CHÍNH QUY
https://drive.google.com/file/d/10sy2eZOD0XW3fClcUEfwG9AvF29rYSqD/view

👉DSSV NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC - CHÍNH QUY
https://drive.google.com/file/d/1halwdTtranQZUGa6_xPx6COgrH-KIHuL/view

👉DSSV HỆ THƯỜNG XUYÊN
https://drive.google.com/file/d/15JQG7Pj-RkL3DOm9bKFxkzUq0_9oEBwE/view