HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2020-2021

Ngày đăng: 8/2/2021 3:58:24 PM | Xem: 170
 
          Thực hiện kế hoạch chiến lược của Trường, trong những năm qua, hoạt động NCKH của SV của Khoa Ngoại ngữ không ngừng được nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng. Giảng viên, sinh viên các chương trình tích cực tham gia các hoạt động NCKH, viết bài tham luận tại các hội thảo, đăng tạp chí chuyên ngành. Các chương trình luôn khuyến khích SV tham gia sinh hoạt khoa học, thúc đẩy rèn luyện các kĩ năng tư duy biện luận, làm việc độc lập, sáng tạo, hình thành năng lực học tập suốt đời dưới những hình thức như: thực hiện đề tài khoa học, viết tiểu luận tốt nghiệp, viết bài tham luận các hội thảo trong và ngoài Trường.
Hoạt động Nghiên cứu khoa học Khoa Ngoại ngữ Năm học 2020 -2021