LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Ngày đăng: 06/08/2015 7:48:47 SA | Xem: 916
Thứ ba 04/8/2015:

            * 13 giờ 45: Họp khoa.
           Thành phần dự: Toàn thể giảng viên 
            Địa điểm: Văn phòng khoa.