LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Ngày đăng: 05/07/2015 9:25:52 CH | Xem: 660
Thứ năm 09/7/2015:

          * 7 giờ 00: Lễ xuất quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2015
         Thành phần: Lãnh đạo khoa, lực lượng sinh viên tình nguyện.
         Địa điểm: Hội trường 2