LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

Ngày đăng: 28/06/2015 5:55:01 CH | Xem: 654
Thứ hai 29/6/2015: 

          * 8 giờ 00: Tập huấn CDIO
         Thành phần: Thầy Liêm, cô Dếnh
         Địa điểm: Phòng họp 4.

         * 14 giờ 00: Tập huấn CDIO
         Thành phần: Thầy Liêm, cô Dếnh
         Địa điểm: Phòng họp 4.

Thứ ba 30/6/2015: 

          * 8 giờ 00: Tập huấn CDIO
         Thành phần: Thầy Liêm, cô Dếnh
         Địa điểm: Phòng họp 4.

         * 14 giờ 00: Tập huấn CDIO
         Thành phần: Thầy Liêm, cô Dếnh
         Địa điểm: Phòng họp 4.